KPP Pratama Surabaya Simokerto

Alamat : Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya

Telepon : 5665232

Fax : 5666668,566523